SZOLGÁLTATÁSAINK

Családsegítés

A szociális szolgáltatások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény foglalja egységes keretbe.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Ellátottak köre

Az ellátandó célcsoport elsősorban az ellátási területen élő:

  • szociális, életvezetési, és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek,
  • az anyagi nehézséggel küzdők,
  • a családban jelentkező működési zavarokkal, illetve konfliktusokkal élők,
  • problémás közösségek, egyéni vagy csoportos készségfejlesztésre szorulók,
  • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, illetve egyéb szociálisan személyek és családtagjaik, a nehéz élethelyzetben élő családok.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és gyámügyi szolgáltatásról szóló 1997. évi XXX. törvény szabályozza.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes