Költségek

Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni.

2023. május 1-től az ellátásért fizetendő napi térítési díj intézményünkben: 4800 Ft/nap.

A személyi térítési díjat az ellátott saját rendszeres jövedelméből az intézmény vonja le. Az

intézményi térítési díj megfizetését nyilatkozat alapján az ellátást igénylő vagy bármely más

személy magára vállalhatja.

Egyéb költségként jelentkezhet: gyógyszer költség, testközeli segédeszközök költsége.

Egyszeri belépési díj nincs.

 


 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes