Központ általános feladatai:

Intézményünk feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás magas szakmai színvonalú és hatékony működtetése, a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek igénybevételével. Szolgáltatásainkat a szociális munka értékei és módszerei alapján szervezzük és nyújtjuk az ellátottak számára. 

 

Intézményünk figyelemmel kíséri az ellátási területen élő családok, gyermekek életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségleteit gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. Szolgáltatásunk hozzájárul a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, veszélyeztetettségének megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, továbbá a családjából kiemelt gyermek visszahelyezéséhez, biztosítva a gyermek utógondozását.

 

A Központ a gyermekeink védelméhez kapcsolódó hatósági feladatokat és speciális feladatokat lát el.

Az ellátottak számára nyitva álló telephelyen a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait információk, tájékoztatások nyújtásával, szociális segítőmunkával, csoportos foglalkozások biztosításával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látjuk el.

Szolgáltatásaink tartalma megfelel a valódi szükségleteknek és követi a szükségletek változásait.

 

Alapelveink:

  • Az igénybe vevők emberi méltóságának tiszteletben tartása.
  • A gyermek mindenekfelett álló érdekének figyelembe vétele, törvényben elismert jogainak biztosítása.
  • Magas színvonalú szakmai munka biztosítása
  • Kompetenciahatárok ismerete és betartása, betartatása
  • Titoktartási kötelezettség
  • Empátia, tolerancia, megbízhatóság
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes