Speciális Szolgáltatásaink

Kapcsolattartási ügyelet:

A gyermek mediátori segítséggel semleges, biztonságos és természetes környezetben tudjon azon alapvető jogával élni, hogy kapcsolatot tartson különélő szülőjével, vagy más kapcsolattartásra jogosult személlyel, mely más körülmények között nem biztosított. Célunk, hogy a szülők konfliktusmentesen, a kiskorúak számára is barátságos, nyugodt környezetben tudják lebonyolítani a kapcsolattartást.

A kapcsolattartási ügyelet biztosításának időpontjai: minden hónap első és harmadik pénteki napján 8-tól 16 óráig és minden hónap második keddjén 8-tól 18 óráig.

A szolgáltatást Hódmezővásárhely járás területén élők vehetik igénybe. A szolgáltatás igénybevételének alapja:

 • bírósági ítélet, végzés vagy gyámhivatali határozat, amelyben a kapcsolattartás helyszíneként a család- és gyermekjóléti központ helyisége került megjelölésre,
 • előzőek hiányában: a kapcsolattartásra jogosultak és a kapcsolattartásra kötelezettek együttes kérelme alapján kötött megállapodás, amelynek lehet alapja mediációs eljárás is.

A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ és az érintettek a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt megállapodást kötnek, amely családonként, esetenként változó.

A kapcsolattartási ügyelet koordinátora: Mihályné Gódor Rita

Telefon: 62/249-489

 

Készenléti telefon

A szolgáltatás célja a Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása vagy kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal (rendőrség, kórház, családok átmeneti otthona, hajléktalanszálló) akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani. Hétköznapokon 16.00 órától 7.30 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon hívható.

A Központ krízis telefonszáma: 06-30/616 25 35

 

Mediáció

Mediációra akkor kerül sor, amikor a felek közvetlenül már nem képesek megegyezni egymással, vagy eredményesen kommunikálni, ezért egy harmadik, pártatlan, külső személy, a mediátor segíti őket a megoldás kidolgozásában. (pl. kapcsolattartási probléma, gyermekelhelyezés, válási konfliktus, generációs konfliktus).

A mediátor feladata segíteni a feleknek: 

 • Hogy elmondhassák panaszaikat, kifejezhessék aggodalmukat. 
 • Megtalálják azokat a témákat, amelyekben ellentétes vélemény van.
 • Meg tudják fogalmazni egyéni érdekeiket.
 • Felismerik közös érdekeiket.
 • Ismerjék el az álláspontjaik közötti különbségeket.
 • Olyan megoldásokat találjanak, amelyek mindkettejük érdekeit érvényesíti. 

A tárgyalás végén a felek együttműködési megállapodást kötnek, melyben a mediátor egyértelműen rögzíti az egymás által elfogadott megoldásokat.

 

Szociális diagnózis

A szociális diagnózis komplex, mindenre kiterjedő szükségletfelmérés, mely a klienssel közösen, vele egyetértésben és az ő hozzájárulásával készül el.

A szociális diagnózis célja:

 • az igénylő problémájának megismerése, definiálása, majd ennek alapján szükségleteinek meghatározása és a szükségleteinek megfelelő szolgáltatások megállapítása
 • a járásban, illetve a járásban élő igénybe vevők számára elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése
 • az igénylőnek a szolgáltatókhoz történő irányítása, eljuttatása
 • a kliens út lerövidülése: célunk, hogy az ügyfél rövidebb úton jusson el a számára megoldást vagy segítséget nyújtó szolgáltatáshoz

Szociális diagnózis készítő esetmenedzser: Molnár Adrienn

Telefon: 62/249-489

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes